รับออกแบสร้างเครื่องอัดศษกระดาษ ทั้งแบบแนวตั้ง และแนวนแนน 096-99 88 664